My collection of cancels after 1975

You are welcome to look at my collection of cancels after 1975 from Faroe Islands. I'm sorry but I haven't translate to English but if you want answer on special question please send a e-mail and I will try to help. My collection have 4 frames. 

 

   
 
 

Photo on the number.
 
No. Description Daka
101 Indledning 
Denne samling indeholder færøske stempler efter 30. januar 1975. Samlingen består af  forskellige typer færøske stempler så som brotypestempler, rullestempler, maskinstempler, tekstmaskinstempel, nødstempler, førstedagsstempler, særstempler. 
Ideen til at lave denne samling stammer fra Kai Dagfinn Nielsen og Kristian Hopballes katalog "Færøske poststempler". Dette katalog udkom i 1987 og der er kommet nye stempler siden da og der er nedlagt og opstået nye postekspeditioner siden da. 
 
 
c2_.jpg (63599 byte) Brotypestempel med bogstavhøjde 3,5 mm. Fra foden af  "T" i Tórshavn til spidsen af "N" i Tórshavn er der 12,75 mm. Siden da har færøsamleren Einar Måseidvåg fundet ud af at apostroffen over "o" på denne type starter midt på "o". Anvendelsesperiode 30.01.75- 30.06.88.  
c3_.jpg (50856 byte) Brotypestempel med bogstavhøjde 3,5 mm. Fra foden af  "T" i Tórshavn til spidsen af "N" i Tórshavn er der 13,25 mm. Siden da har færøsamleren Einar Måseidvåg fundet ud af at apostroffen over "o" på denne type er henover "o". Anvendelsesperiode 30.01.075- 30.06.88.  
c4_.jpg (77632 byte) Brotypestempel med bogstavhøjde 3 mm. Ydre cirkel har fire beskadigelser. Anvendelsesperiode 30.01.75- 30.06.88.  
c5_.jpg (56080 byte) Brotypestempel med bogstavhøjde 3 mm. Stemplet er brugt som reservestempel. Det sidste 0 i klokkeslættet er beskadiget nederst til højre. Efter Hopballes katalog er det ikke kendt efter 14.10.78. Anvendelsesperiode 30.01.75- 14.10.78.  
c6_.jpg (51243 byte) Brotypestempel uden bro. Stemplet blev kaldt "søndagsstemplet" da det ikke havde nogen tidsangivelse. Det er dog brugt på hverdage og har været henlagt som reservestempel. De fleste afstemplinger der kendes er filatelistisk inspireret. Efter Hopballes katalog er det ikke kendt efter september 1978 men det var allerede bortkommet den 11.07.78. Anvendelsesperiode 30.01.75- 11.07.78.   
c7_.jpg (50337 byte) Brotypestempel uden bro med "Føroyar" i bunden. Ny type som indførtes på alle færøske posthuse 01.07.88. Anvendelsesperiode 01.07.88 - xx.xx.xx.  
c8_.jpg (23046 byte) Brotypestempel uden bro med "Føroyar" i bunden. Stempel næsten mage til ny type men med et bredere "H" i Tórshavn. Anvendelsesperiode 07.05.98 - xx.xx.xx.  
c8a.jpg (13888 byte) Brotypestempel uden bro med "Føroyar" i bunden. Stempel brugt på udstillinger i Danmark og udlandet næsten mage til ny type . Kendetegnes ved at afstanden fra midterste bjælke i F er 2 mm til Ø i Føroyar. Anvendelsesperiode 07.05.98 (?) - xx.xx.xx  
109 Rullestempel med 6 bølgelinjer, cirklen er drejet 90 grader i forhold til det normale rullestempel. Stemplet er normalt et reservestempel. Anvendelsesperiode 19.12.80- 12.03.81.  
110 Rullestempel med 6 bølgelinjer, cirklen er drejet 90 grader i forhold til det normale rullestempel. Lilla farve. Stemplet er normalt et reservestempel. Anvendelsesperiode 19.12.80- 12.03.81.  
111 Rullestempel med 6 bølgelinjer. Anvendelsesperiode 30.01.75- 30.06.88. -
112 Rullestempel med 6 bølgelinjer. Med violet farve som ses sjældent. 06.01.81. Anvendelsesperiode 30.01.75- 30.06.88.  
113 Rullestempel med 6 bølgelinjer. Anvendelsesperiode 01.07.88- 31.10.99.  
114 Rullestempel med 6 bølgelinjer. Anvendelsesperiode 01.11.99- xx.xx.xx.  
115 Maskinstempel med bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Anvendelsesperiode 30.01.75-01.04.77.  
116 Maskinstempel med bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Cirklen har en ekstra "kant", så at der står "125" i datoen. Anvendelsesperiode 30.01.75-05.11.79.  
117 Maskinstempel med bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Datoen mangler i stemplet. Anvendelsesperiode 30.01.75-05.11.79.  
118 Maskinstempel med bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Omvendt klokkeslæt i stemplet. Anvendelsesperiode 30.01.75-05.11.79.  
119 Maskinstempel med omvendte bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Anvendelsesperiode 01.04.77-02.05.77.  
120 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Anvendelsesperiode 02.05.77-05.11.79.  
121 Maskinstempel med rødt stempelaftryk. Farven bruges normalt i frankostempler. Anvendelsesperiode ukendt men set den 30.08.79 og 26.10.79.  
122 Maskinstempel med rødt stempelaftryk. Farven bruges normalt i frankostempler. Det sidste brev er først kørt gennem maskinstemplet ved en fejltagelse, og derefter kørt gennem frankostempelmaskinen. Anvendelsesperiode ukendt men set den 30.08.79 og 26.10.79.  
123 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Omvendt dato i stemplet Anvendelsesperiode 02.05.77-05.11.79.  
124 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Omvendt klokkeslæt, dato og årstal i stemplet. Anvendelsesperiode 02.05.77-05.11.79.  
125 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Klokkeslæt, dato og årstal mangler i stemplet. Anvendelsesperiode ukendt.  
126 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Klokkeslæt, dato og årstal mangler i stemplet. Brevet viser at man havde problemer med kørsel af maskinstemplet og derfor forsøgte man at køre uden indhold i stemplet. Anvendelsesperiode ukendt men brevet er sendt den 30.08.77.  
127 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Brevene viser at man havde problemer med kørsel af maskinstemplet og derfor forsøgte man at køre uden bølgelinjer i stemplet. Anvendelsesperiode ukendt.  
128 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre langstrakte 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Brevene viser at man stadigvæk havde problemer. Anvendelsesperiode ukendt.  
129 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set 29.11.74 og 10.01.75 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84. (Dette er ukendt for katalogerne, men der kom et "nyt" stempel den 20.01.84.).  
130 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set 29.11.74 og 10.01.75 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84. (Dette er ukendt for katalogerne, men der kom et "nyt" stempel den 20.01.84.).  
131 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. I stedet for sort stempelfarve er der brugt violet stempelfarve. Anvendelsesperiode ukendt.( set 05.01.81 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.   
132 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. Klokkeslæt mangler i stemplet. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.   
133 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Dato mangler i stemplet. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.  
134 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Klokkeslæt og måned mangler i stemplet. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.  
135 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Cirklen har en ekstra "kant", så at der står "120" i klokkeslættet/datoen. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.  
136 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Omvendt klokkeslæt, dato og manglende måned i stemplet. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.  
137 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Omvendt klokkeslæt i stemplet. Anvendelsesperiode som maskinstempel 05.11.79. - 19.01.84.  
138 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Bule over "ór"  og datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set i perioden 30.12.75 til 19.09.83 formentligt brugt til 19.01.84 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 20.01.84. - 11.07.84. (Dette stempel er ukendt for katalogerne).  
139 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Bule over "ór"  og datocirklen stammer fra et tidligere frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set i perioden 30.12.75 til 19.09.83 formentligt brugt til 19.01.84 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 20.01.84. - 11.07.84. (Dette stempel er ukendt for katalogerne).  
140 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Bule over "ór"  og datocirklen stammer fra et frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set i perioden 30.12.75 til 19.09.83 formentligt brugt til 19.01.84 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 20.01.84. - 11.07.84. (Dette stempel er ukendt for katalogerne).  
141 Maskinstempel med afkortede bølgelinjer og tre små 5-takkede stjerner i nedre cirkelbue. Bølgelinjerne er identiske med tidligere stempel. Bule over "ór"  og datocirklen stammer fra et frankostempel. Anvendelsesperiode som frankostempel ukendt. ( set i perioden 30.12.75 til 19.09.83 formentligt brugt til 19.01.84 ) Anvendelsesperiode som maskinstempel 20.01.84. - 11.07.84. (Dette stempel er ukendt for katalogerne).  
142 Maskinstempel med bule over "ór. Klokkeslæt, dato og årstal mangler i stemplet Anvendelsesperiode ukendt.   
143 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Anvendelsesperiode 12.07.84. - 02.03.92.  
144 Maskinstempel som frankostempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Anvendelsesperiode 12.07.84. - 02.03.92.  
145 Maskinstempel som frankostempel i sort farve med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Anvendelsesperiode ukendt.( set 24.09.84. og 02.10.84. )  
145a Maskinstempel som frankostempel med PP Port Payé, Postgjald goldid. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Anvendelsesperiode 02.01.00. - xx.xx.xx.  
146 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Her uden bølgelinjer. Anvendelsesperiode for stemplet 12.07.84. - 02.03.92.  
147 Maskinstempel med reklamekliche. Stemplet blev brugt i forbindelse med et PR fremstød hvor postvæsnet lavede verdens største postkasse. Verdensrekorden kom i Guinnes rekordbog. Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 20.11.84. - 25.11.84.  
148 Maskinstempel med reklamekliche. Stemplet har teksten "Færøerne i Focus 22.-27.april 1986. Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 17.04.86. - 26.04.86.  
149 Maskinstempel med omvendte bølgelinjer. Bølgelinjerne er sat omvendt ind efter at man har udtaget reklameklicheen "Færøerne i Focus" som blev brugt i perioden 17.04.86 - 26.04.86. Anvendelsesperiode for omvendte bølgelinjer 28.04.86. - 03.05.86.  
150 Maskinstempel med omvendte bølgelinjer. Bølgelinjerne er sat omvendt ind efter at man har lavet en prøvekørsel med reklameklicheen "Nordatlantex 86" som blev brugt i perioden 06.06.86 - 28.06.86. Anvendelsesperiode for omvendte bølgelinjer 02.06.86. - 05.06.86.  
151 Maskinstempel med reklamekliche. Stemplet har teksten " Nordatlantex 86". Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 06.06.86 - 28.06.86.  
152 Maskinstempel med omvendte bølgelinjer. Bølgelinjerne er sat omvendt ind efter at man har udtaget reklameklicheen "Nordatlantex 86" som blev brugt i perioden 06.06.86 - 28.06.86. Anvendelsesperiode for omvendte bølgelinjer 30.06.86. - 30.07.86.  
153 Øverst maskinstemplet sat korrekt ind den 01.08.86 efter en måned med omvendte bølgelinjer. Maskinstempel med omvendte bølgelinjer kun brugt en dag. Årsag ukendt. Anvendelsesperiode for omvendte bølgelinjer 14.08.86.  
154 Maskinstempel med reklamekliche. Stemplet har teksten " Svimjing fyri brekad". Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 01.04.87 - 21.04.87.  
155 Maskinstempel med reklamekliche. Lavet i forbindelse med skakturnering. Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 01.07.87 - 23.07.87.  
156 Maskinstempel med "julekliche". Stemplet har teksten "Glædelig Jul". Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 01.12.87 - 24.12.87, 01.12.88 - 24.12.88, 12.12.89 - 24.12.89, 01.12.90 - 24.12.90, 01.12.91 - 24.12.91, 01.12.92 - 24.12.92.  
157 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Stemplet får et brud på anden bølgelinje den 15.02.88. Brevet er dateret 12.02.88 uden brud. Anvendelsesperiode for stemplet 12.07.84. - 02.03.92.  
158 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Stemplet får et brud på anden bølgelinje den 15.02.88. Anvendelsesperiode 15.02.88. - 02.03.92.  
159 Maskinstempel med reklamekliche. Lavet i forbindelse med "Britisk Uge". Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode ifølge katalogerne 14.05.90 - 21.05.90 men er set i perioden 04.05.90 - 21.05.90.  
160 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Ingen tidsangivelse. Stemplet får et brud på anden bølgelinje den 15.02.88. Sistedagskuvert. Anvendelsesperiode 15.02.88. - 02.03.92.  
161 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Datoformat med måned skrevet med bogstaver. Ingen tidsangivelse. Fast årstal hvilket betyder at der bliver lavet et nyt stempel hvert år. Anvendelsesperiode 02.03.92. - xx.xx.xx..  
162 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Datoformat med måned skrevet med bogstaver. Ingen tidsangivelse. Fast årstal hvilket betyder at der bliver lavet et nyt stempel hvert år. Man havde glemt at bestille en julekliche så stemplet med teksten "Glædelig Jul" blev ikke brugt i 1992. Anvendelsesperiode 02.03.92. - xx.xx.xx..  
163 Maskinstempel med "julekliche". Stemplet har teksten "Glædelig Jul".Ny type i forhold til tidligere. Datoangivelse i cirklens midte. Datoformat med måned skrevet med bogstaver. Ingen tidsangivelse. Anvendelsesperiode 01.12.93. - 24.12.93., 01.12.94. - 24.12.94., 01.12.95. - 24.12.95., 01.12.96. - 24.12.96., 01.12.97. - 24.12.97., 01.12.98. - 24.12.98., 01.12.99. - 24.12.99..  
164 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Datoformat med måned skrevet med bogstaver. Ingen tidsangivelse. Omvendt dato og måned i stemplet. Anvendelsesperiode 02.03.92. - xx.xx.xx..  
165 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte mangler. Anvendelsesperiode ukendt men stemplet har været i brug siden 02.03.92..  
166 Maskinstempel med 4 bølgelinjer. Datoangivelse i cirklens midte. Datoformat med måned skrevet med bogstaver. Ingen tidsangivelse. Omvendt dato i stemplet. Anvendelsesperiode 02.03.92. - xx.xx.xx..  
167 Maskinstempel med reklamekliche. Lavet i forbindelse med Numismatisk møde på Færøerne. Cirklen med datoangivelse i cirklens midte er identisk med maskinstemplet. Anvendelsesperiode 03.05.99 - 31.05.99.  
168 Brotypestempel fra Skalavik og med T-stempel. T-stemplet er sandsynligvis påsat i Tórshavn. Stemplet bliver ikke brugt mere, da man opkræver strafporto på en anden måde. Anvendelsesperiode ukendt.  

 
 
  Index