Kustsjöfarten runt Island 1898-cirka 1920

När Torben Hjørne i december besökte vår förening i Stockholm fick vår sekreterare tillfälle att efter sammanträdet visa honom sin nummerstempelsamling. Därvid tog Torben, som bl.a. är mycket intresserad av skeppopost, upp frågan om det inte finns vissa fel i de uppgifter som lämnas, bl.a. i Facit, om användningen av ett par nummerstemplar (178 och 200) ombord på fartyg i isländsk kusttrafik. Torben lovade att söka få fram uppgifter om vilka fartyg, som under "nummerstämpelperioden" gått i sådan trafik och under vilka år detta skett. Bara en vecka senare inflöt en utförlig rapport från Torben, och denna er sannerligen inte bara av intresse för nummerstämpelsamlarna. Torben betoner att, även om han konsulterat åtskilliga källor, uppgifterna i hans rapport får tas med en vis forsiktighet, närmast med hänsyn till att de kan vara ofullständiga.

Här följer nu Torbens redogöre1se:
Jag forutsätter i det följande att isländska postverket inrättade brevsamlingsställen eller liknande på fartyg i kusttrafiken runt Island. Här följer några uppgifter om dessa skepp.
Ar 1895 beslutade Alltinget att staten själv skulle ordna en be­tydligt utvidgad kusttrafik kring Island, men detta program måste man ge upp redan 1897 efter mycket stora förluster. DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab i Danmark) fick härefter åter - liksom tidigare alltifrån omkring 1874 - kontrakt på kustsjöfarten for år 1898 och satte in två specialbyggda skepp, "Skálholt" och "Hólar". uppkallade efter de två gamla isländska biskopssätena. Avtalet foreskrev att de två skeppen mellan den 15 april och den 31 oktober skulle gå i regelbunden rundfart kring Island och därefter återvända till Danmark. Ar 1909 förlorade DFDS detta kontrakt till rederiet Thore, som torde ha fortsatt kustsjöfarten enligt oförändrade riktlinjer men med sina skepp "Austra" oeh "Vesti". Sedan Thore 1912 icke önskat förnya kontraktet, övertalade Alltinget DFDS at 1
913 åter svara får kusttrafiken. Denna bedrevs förmodligen åter med "Ská1holt" och "Hólar". 1914 medde­lar DFDS att man icke önskar starta årets kustsjöfart eftersom det bildats ett nytt isländsk rederi. Eimskipafélag Íslands vari Alltinget tecknat en stor del av aktierna.
År 1914
bedrevs kusttrafiken av rederiet Thore tillsammens med det norska Bergenske Dampskibsselskab, eftersom Eimskipafélag Íslands icke önskade åtaga sig denna uppgift. Efter första världs­kriget övertog dock det islandska bolaget kustfarten, ehuru pA Alltingets ekonomiska ansvar, och insatte det från Thora köpta fartyget "Sterling" jämte bolagets övriga skepp "Gullfoss", "Godafoss" oeh "Laugarfoss". "Sterling" förolyckades och efter­trädes 1923 av "Esja", det fartyg som använde brostämpeln "REYKJAVIK SKIP Nr 1", och detta ersattes i sin tur 1939 av ett annat skepp med namnet "Esja".
Sammanfattningsvis skulle så1unda skeppen kusttrafiken
1898-­1922 ha varit:

 
1898-1908 samt 1913: Skálholt Hólar (DFDS)
1909-1912: Austra och Vesti (Thore)
1914-1922(?): Sterling och ?? (Thore + Bergenske)
Närmast därefter kom Sterling, Gullfoss, Godafoss oeh Laugarfoss (Eimskip)
Mot bakgrund härav synes det svårt att förklara Facits uppgifter:
for nummerstämpel
178: "Laura 1906-11", "Botnia 1912-16"
fôr                  "                     "       200:
"Skálholt 1908-14”
DFDS uppger att man ägt följande skepp med här aktuella namn:
"Hólar"
(548 BRT)      1898-1919
"Skálholt"(524 BRT) 1898-1919
"Laura" (1049 DRT)     1881-1910
"Botnia" (1326 DRT)     1891-1935

 
S
å långt Torbens intressanta redogörelse. Här kan emellertid tillläggas att Facits uppgifter om 178 och 200 icke är annat än en kanske alltför djärv bearbetning av de uppgiftor som lämnats av Caroe och Nørgaard om nummerstämplarna. Caröe har strängt taget bara angivit resp. startår (Laura 1906, Botnia 1912 och Skálholt 1908), meden Nørgaard dessutom for s/s Botnia angivit tiden till 1912-1914. Caröe har dessutom i sin "Icelandic Posts 1716-1919"
omnämnt att "Laura", som främst var insatt för trafiken mellan Island och Danmark, också sysselsattes i viss isländsk kusttrafik.
Säkert finns det en hel del att komplettera i denna historik. Vi hoppas speciellt på inlägg från våra isländska medlemmar.

Rapport 1984 april
Föreningen Islandssamlarna: