”Fra Færøerne” nødstempel fik kort levetid

 

I forbindelse med den forestående jubilæumsudstilling i T6rshavn, ”Nordatlantex” 76. fremdrager Torben Hjørne, Århus, en "episode” i forbindelse med stempling af post fra Færøerne, efter at disse havde fået egne frimærker. Færøernes lufthavn, anlagt af RAF under 2. verdenskrig, overgik til civilt formål i 1946. Den ligger ved Sørvágur og har ingen postekspedition, men nok en postkasse til udenlandsk post. Forsendelser må således befordres uafstemplet med flyet til København, og det er gået uden problemer, indtil der kom færøske frimærker den 30. januar 1975. Fra den dag kunne man efter de internationale regler ikke længere stemple med danske annulleringsstempler. Det tænkte man bare ikke på. Omkarteringen, hvortil brevene blev leveret i København fra fly' et, stemplede som før helt op til den 27. april 1975. Da indførtes et gummistempel ”Fra Færøerne” til annullering af mærkerne i forbindelse med sidestempling med Omkarteringens datostempel. Ordningen var midlertidig. Den skulle, oplyser postvæsenet i Danmark, kun vare ved, til man fik et stempel i Sørvágur. Det blev der forhandlet om, men resultatet var negativt. Følgen var, at man måtte udskifte det midlertidige stempel med et mere permanent rammestempel. Det skete den 16. juni 1975. Nødstemplet var således kun i brug i 50 dage. Det ny rarnmestempel kendes fra de kuverter Junior 76 Ama'r« fik afsendt fra lufthavnen i Sørvagur den l. april 1976 - Postverk Føroyars stiftelsesdag.  Stemplet ”Fra Færøerne” har tidligere været anvendt på skibs post, men ophørt da skibsbrevkasserne blev inddraget for 5-6 år siden. Da gik man over til det internationale ”Paquebot” stempel, anvendt som sidestempel, uanset fra hvilken oversøisk position det kommer.

Berlingske under luppen 1976 15.Maj